• 1400/09/19 - 09:42
  • 29
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

تزریق دوز سوم واکسن کرونا به مراجع عظام تقلید

دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی قم و دکتر محبی معاون بهداشتی دانشگاه به همراه تیم واکسیناسیون مرکز بهداشت با حضور در منازل آیات عظام نوری همدانی، جوادی آملی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، دوزدوزانی تبریزی، گرامی قمی، محقق داماد، موسوی، مسعودی خمینی و... دوز سوم واکسن کرونا را به ایشان تزریق نمودند. مراجع عظام نیز پس از تزریق واکسن ضمن تاکید بر پیروی از دستورات متخصصین بهداشت و درمان، بر رعایت نکات بهداشتی و زدن واکسن تاکید کردند.

دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی قم و دکتر محبی معاون بهداشتی دانشگاه به همراه تیم واکسیناسیون مرکز بهداشت با حضور در منازل آیات عظام نوری همدانی، جوادی آملی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، دوزدوزانی تبریزی، گرامی قمی، محقق داماد، موسوی، مسعودی خمینی و... دوز سوم واکسن کرونا را به ایشان تزریق نمودند. مراجع عظام نیز پس از تزریق واکسن ضمن تاکید بر پیروی از دستورات متخصصین بهداشت و درمان، بر رعایت نکات بهداشتی و زدن واکسن تاکید کردند.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 48719

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید