معاونت تحقیقات و فناوری


آدرس : قم -خیابان صفاشهر- کوچه جهاد دانشگاهی- شهید لطفی نیاسر (کوچه شماره 4)- پلاک 83

 

اداره مرکزی تحقیقات و فناوری

تلفن مستقیم : 32852720
نمابر: 32858464
کد پستی : 93456-37169

ایمیل معاونت :

research@muq.ac.ir