گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه در راستای نشر مطالب علمی و تخصصی هم چنین به منظور اطلاع رسانی در زمینه کنترل و پیشگیری بیماری covid 19 اقدام به راه اندازی این سایت نموده است . برآنیم تا با اهتمام و کوشش کلیه همکاران بتوانیم اپلیکیشن اطلاع رسانی این بیماری نحوه پیشکیری و ... را راه اندازی نماییم.